FORX INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

APŽVALGA

Šią svetainę valdo FORX. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia FORX. FORX siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite rasti šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) įsigydami ką nors iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugos sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką, kurios yra prieinamos hipersaitu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio rinkodaros kūrėjai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jo paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi „Shopify Inc.“. Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, leidžiančią mums parduoti savo produktus ir paslaugas.

 

1 SKIRSNIS. INTERNETINIŲ PARDUOTUVIŲ SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba esate pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą, bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiu neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga nepažeisite jokių įstatymų savo jurisdikcijoje (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Jūs neperduosite jokių kirminų, virusų ar bet kitokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus ar pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

 

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio asmens aptarnavimo.

Suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant informacijos apie kreditinę kortelę) gali būti perduodamas nešifruotas ir apima (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimai, siekiant suderinti tinklus ar prietaisus ir pritaikyti juos prie techninių reikalavimų. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant per tinklus.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų sutikimo neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neperarduoti, neparduoti ar naudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

 

3 SKIRSNIS. INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR LAIKOTARPIS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikiama informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai, todėl ja negalima remtis ar naudoti kaip vienintelio pagrindo priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliavimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir yra teikiama tik mūsų informacija. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už mūsų svetainės pokyčių stebėjimą.

 

4 SKIRSNIS. PASLAUGŲ PAKEITIMAI IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.

Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

 

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, bet neprivalome. Šia teise galime naudotis kiekvienu atveju atskirai. Mes pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad bet kokios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

 

6 SKIRSNIS. SĄSKAITOS TIKSLUMAS IR INFORMACIJA APIE SĄSKAITĄ

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime užsakymą arba jį atšauksime, galime pabandyti jums apie tai pranešti, susisiekdami elektroniniu paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie visus pirkinius, atliktus mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate greitai atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kreditinės kortelės numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus susisiekti su jumis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

 

7 SKIRSNIS. PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių, kokie yra, ir „prieinamų“ be jokių garantijų, pareiškimų ar bet kokių sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su jūsų pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks naudojimasis pasirinktiniais įrankiais, siūlomais svetainėje, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę ir patvirtinę sąlygas, pagal kurias įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

 

8 SKIRSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neturėsime jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

 

9 SKIRSNIS. VARTOTOJO PASTABOS, ATSILIETIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, jūs siunčiate tam tikrus konkrečius pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai - „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu be jokių apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip bet kokioje terpėje naudoti bet kokius jūsų komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų; (2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visas pastabas.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris mūsų nuožiūra yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiški, šmeižikiškas, pornografiniais, nešvankus ar kitaip prieštaraujantis arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nešvankios medžiagos, be to, joje nebus kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti melagingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už bet kokius jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

 

10 SKIRSNIS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Žiūrėti mūsų privatumo politiką.

 

11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, pervežimo laikais ir galimybe. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją, esančią Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nenurodžius jokios atnaujinimo datos, taikytos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, reikėtų nurodyti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

 

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) neteisėtais tikslais; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus naudojamas arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) skleidti reklaminę informaciją; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsį paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

 

13 SKIRSNIS. GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes neatstovaujame ir negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamiesi paslauga ar negalėdami ja naudotis, rizikuojate tik jūs. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip galima“ jūsų naudojimui, nepateikiant jokių aiškių ar kitokių garantijų ar sąlygų, susijusių su perkamumu, prekybine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybės teise ir pažeidimu.

Jokiu atveju mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai nėra atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius ar kitokius padarinius. Bet kokio pobūdžio pasekmės, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kitokios, atsirandančios dėl jūsų bet kurios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant paslaugą, naudojimas ar bet kokia kita pretenzija, susijusi su bet kokiu būdu su jūsų paslaugos ar produkto naudojimu, įskaitant bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus ar bet kokį bet kokio pobūdžio praradimas ar žala, patirta naudojantis paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per paslaugą, net jei jiems buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu.

 

 14 SKIRSNIS. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate apginti ir nekenkti mūsų patronuojančioms įmonėms, dukterinėms įmonėms, dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijos išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, praktikantams ir darbuotojams dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus, advokatų mokesčius, kuriuos moka bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias paslaugų teikimo sąlygas ar dokumentus, kuriuos jie įtraukė kaip nuorodą, arba dėl jūsų įstatymų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimo.

 

15 SKIRSNIS. PASTABA

Tuo atveju, kai kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma, vis dėlto tokia nuostata turi būti vykdoma tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, ir laikoma, kad neįvykdoma dalis yra atskirta nuo šių Sąlygų. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

 

16 SKIRSNIS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jas nutraukiate jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis arba kai nustosite naudotis mūsų svetaine.

Jei įtariame, kad nesilaikėte ar nesilaikote bet kurių šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

 

17 SKIRSNIS. VISAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome jokių šių paslaugų sąlygų teisių ar nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veikimo taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reguliuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar vienalaikes sutartis, komunikacijas ir pasiūlymus žodžiu ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami rengiančiajai šaliai.

 

18 SKIRSNIS. VALSTYBINĖ TEISĖ

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame Jums Paslaugas, bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

 

19 SKIRSNIS. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

 

20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas reikia siųsti mums el. pašto adresu info@forx.kitchen.

 

 

II. PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip FORX renka, naudoja ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją, kai lankotės svetainėje ar atliekate pirkimus joje.

Asmeninės informacijos rinkimas

Kai lankotės svetainėje, renkame tam tikrą informaciją apie jūsų įrenginį, jūsų sąveiką su svetaine ir informaciją, reikalingą jūsų pirkimams apdoroti. Mes taip pat galime rinkti papildomą informaciją, jei susisieksite su mumis klientų aptarnavimo klausimais. Šioje privatumo politikoje mes nurodome bet kokią informaciją, kuri gali unikaliai identifikuoti asmenį (įskaitant toliau pateiktą informaciją) kaip „asmeninę informaciją“. Toliau pateiktame sąraše rasite daugiau informacijos apie tai, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kodėl.

Įrenginio informacija

 • Surinktos asmeninės informacijos pavyzdžiai: žiniatinklio naršyklės versija, IP adresas, laiko juosta, slapukų informacija, kokias svetaines ar produktus žiūrite, paieškos terminai ir kaip jūs sąveikaujate su svetaine.
 • Rinkimo tikslas: pritaikyti svetainę specialiai jums ir atlikti naudojimo analizę, siekiant optimizuoti mūsų svetainę.
 • RInkimo šaltinis: renkama automatiškai, kai jūs naudojatės mūsų svetaine naudodamiesi slapukais, žurnalų failais, interneto švyturiais, žymomis ar pikseliais.
 • Atskleidimas verslo tikslais: bendrinamas su mūsų procesoriumi „Shopify“.

Informacija apie užsakymą

 • Surinktos asmeninės informacijos pavyzdžiai: vardas ir pavardė, atsiskaitymo adresas, pristatymo adresas, mokėjimo informacija (įskaitant kreditinės kortelės numerius, „PayPal“ paskyros informaciją, el. pašto adresą ir telefono numerį).
 • Rinkimo tikslas: teikti jums produktus ar paslaugas, kad įvykdytume mūsų sutartį, apdorotume jūsų mokėjimo informaciją, sutvarkytume pristatymo į namus užklausas ir pateiktume sąskaitas faktūras ir (arba) užsakymų patvirtinimus, susisiektume su jumis, patikrintume jūsų užsakymus dėl galimos rizikos ar sukčiavimo ir, laikydamiesi nuostatų, kurias bendrinote su mumis, pateiktume informaciją ar reklamą, susijusią su mūsų produktais ar paslaugomis.
 • Rinkimo šaltinis: surinkta iš jūsų.
 • Atskleidimas verslo tikslais: bendrinamas su mūsų procesoriumi „Shopify“.

Informacija apie klientų aptarnavimą

 • Surinktos asmeninės informacijos pavyzdžiai: žiniatinklio naršyklės versija, IP adresas, laiko juosta, slapukų informacija, kokias svetaines ar produktus žiūrite, paieškos terminai ir kaip jūs sąveikaujate su svetaine.
 • Rinkimo tikslas: teikti kokybišką klientų aptarnavimą.
 • Rinkimo šaltinis: renkama automatiškai, kai jūs naudojatės mūsų svetaine naudodamiesi slapukais, žurnalų failais, interneto švyturiais, žymomis ar pikseliais.
 • Informacijos atskleidimas verslo tikslais: padėti iškilus klausimams dėl prekių grąžinimo, informacijos apie siuntimą ar bet kurios kitos klientų aptarnavimo užduoties.

 Dalijimasis asmenine informacija

Mes dalijamės jūsų asmenine informacija su paslaugų teikėjais, kad padėtų mums teikti paslaugas ir vykdyti sutartis su jumis, kaip aprašyta aukščiau. Pavyzdžiui:

 • Mes naudojame „Shopify“, kad galėtume kurti internetinę parduotuvę. Daugiau apie tai, kaip „Shopify“ naudoja jūsų asmeninę informaciją, galite perskaityti čia: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Mes galime dalytis jūsų asmenine informacija, siekdami laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, atsakyti į teismo šaukimą, kratos orderį ar kitą teisėtą prašymą pateikti informaciją ar kitaip apsaugoti savo teises.

Elgesio rinkodara

Kaip aprašyta aukščiau, mes naudojame jūsų asmeninę informaciją norėdami pateikti jums tikslines reklamas ar rinkodaros komunikacijas, kurios, mūsų manymu, gali jus dominti. Pavyzdžiui:

 • Mes naudojame „Google Analytics“, kad suprastume, kaip mūsų klientai naudojasi svetaine. Daugiau apie tai, kaip „Google“ naudoja jūsų asmeninę informaciją, galite sužinoti čia: https://policies.google.com/privacy?hl=lt. Taip pat galite atsisakyti „Google Analytics“ čia: https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.
 • Mes dalijamės informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine, jūsų pirkinius ir sąveiką su mūsų skelbimais kitose svetainėse su mūsų reklamos partneriais. Dalį šios informacijos mes renkame ir dalijamės tiesiogiai su savo reklamos partneriais, o kai kuriais atvejais - naudodami slapukus ar kitas panašias technologijas (kurioms galite pritarti, priklausomai nuo jūsų buvimo vietos).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip veikia tikslinė reklama, galite apsilankyti „Network Advertising Initiative“ („NAI“) švietimo puslapyje šiuo adresu: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Galite atsisakyti tikslinės reklamos:

 • „FACEBOOK“ - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Be to, galite atsisakyti kai kurių šių paslaugų apsilankę „Digital Advertising Alliance“ atsisakymo portale šiuo adresu: http://optout.aboutads.info/.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją teikdami savo paslaugas jums, įskaitant: produktų siūlymą parduoti, mokėjimų apdorojimą, pristatymą ir jūsų užsakymo įvykdymą bei nuolatinį jūsų informavimą apie naujus produktus, paslaugas ir pasiūlymus.

Teisinis pagrindas

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („GDPR“), jei esate Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) gyventojas, mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją šiais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas;
 • Sutarties tarp jūsų ir svetainės vykdymas;
 • Mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis;
 • Apsaugoti jūsų gyvybinius interesus;
 • Atlikti užduotį, vykdomą visuomenės labui;
 • Dėl teisėtų mūsų interesų, kurie neprieštarauja jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms.

Informacijos laikymas

Kai pateiksite užsakymą svetainėje, mes išsaugosime jūsų asmeninę informaciją mūsų įrašuose, nebent jūs paprašysite mūsų ištrinti šią informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų teisę ištrinti įrašus, žr. Toliau pateiktą skiltį „Jūsų teisės“.

Automatinis sprendimų priėmimas

Jei esate EEE gyventojas, turite teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, pagrįstam tik automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą), kai tas sprendimų priėmimas jums daro teisinį poveikį arba kitaip jus veikia.

Mes užsiimame visiškai automatizuotu sprendimų priėmimu, kuris turi teisinį ar kitokį reikšmingą poveikį, naudojant klientų duomenis.

Mūsų procesorius „Shopify“ naudoja ribotą automatizuotą sprendimų priėmimą, kad išvengtų sukčiavimo, kuris jums neturi teisinio ar kitokio reikšmingo poveikio.

Paslaugos, apimančios automatinio sprendimų priėmimo elementus, yra šios:

 • Laikinas IP adresų, susijusių su pakartotinėmis nepavykusiomis operacijomis, sąrašas. Šis sąrašas išlieka keletą valandų.
 • Laikinas kredito kortelių, susijusių su nepašalintais IP adresais, atsisakymas. Šis sąrašas išlieka keletą dienų.

Jūsų teisės

GDPR

Jei esate EEE gyventojas, turite teisę pasiekti asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, perkelti ją į naują paslaugą ir paprašyti, kad jūsų asmeninė informacija būtų ištaisyta, atnaujinta ar ištrinta. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija.

Jūsų asmeninė informacija iš pradžių bus tvarkoma Airijoje, o tada bus perkelta už Europos ribų saugojimui ir tolesniam apdorojimui, įskaitant Kanadą ir JAV. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip duomenų perdavimas atitinka GDPR, žr. „Shopify“ GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis informacijos kiekis, atsisiunčiamas į jūsų kompiuterį ar įrenginį, kai lankotės mūsų svetainėje. Mes naudojame daug įvairių slapukų, įskaitant funkcinius, našumo, reklaminius ir socialinės žiniasklaidos ar turinio slapukus. Slapukai pagerina jūsų naršymo patirtį, nes leidžia svetainei prisiminti jūsų veiksmus ir nuostatas (pvz., prisijungimo duomenis ir regiono pasirinkimą). Tai reiškia, kad jums nereikia iš naujo įvesti šios informacijos kiekvieną kartą, kai grįšite į svetainę arba pereisite iš vieno puslapio į kitą. Slapukai taip pat pateikia informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi svetaine, pavyzdžiui, ar jie lankosi pirmą kartą, ar dažnai lankosi.

Mes naudojame šiuos slapukus norėdami optimizuoti jūsų patirtį mūsų svetainėje ir teikti mūsų paslaugas.

Slapukai, būtini parduotuvės veikimui

Pavadinimas

Funkcija

_ab

Naudojamas komunikacijoje su admin

_secure_session_id

Naudojamas komunikacijoje su pagrindiniu puslapiu

cart

Naudojamas komunikacijoje su pirkinių krepšeliu

cart_sig

Naudojamas komunikacijoje su pirkimo puslapiu

cart_ts

Naudojamas komunikacijoje su pirkimo puslapiu

checkout_token

Naudojamas komunikacijoje su pirkimo puslapiu

secret

Naudojamas komunikacijoje su pirkimo puslapiu

secure_customer_sig

Naudojamas komunikacijoje su vartotojo prisijungimu

storefront_digest

Naudojamas komunikacijoje su vartotojo prisijungimu

_shopify_u

Naudojamas atnaujinant kliento informaciją

 

Slapukai, reikalingi analitikai atlikti

Pavadinimas

Funkcija

_tracking_consent

Stebėjimo nustatymai

_landing_page

Produkto puslapio stebėjimas

_orig_referrer

Produkto puslapio stebėjimas

_s

Shopify analitika

_shopify_fs

Shopify analitika

_shopify_s

Shopify analitika

_shopify_sa_p

Shopify analitika susijusi su rinkodara ir rekomendacijomis

_shopify_sa_t

Shopify analitika susijusi su rinkodara ir rekomendacijomis

_shopify_y

Shopify analitika

_y

Shopify analitika

 

Kiek laiko slapukas lieka jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, priklauso nuo to, ar tai „nuolatinis“, ar „sesijos“ slapukas. Sesijos slapukai tęsiasi tol, kol nustojate naršyti, o nuolatiniai - tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas arba jie ištrinami. Dauguma slapukų, kuriuos naudojame, yra nuolatiniai ir baigiasi nuo 30 minučių iki dvejų metų nuo jų atsisiuntimo į jūsų įrenginį datos.

Slapukus galite valdyti įvairiais būdais. Atminkite, kad slapukų pašalinimas ar blokavimas gali neigiamai paveikti jūsų vartotojo patirtį, o mūsų svetainės dalys gali būti nebepasiekiamos.

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau jūs galite pasirinkti, ar priimti slapukus, naudodami naršyklės valdiklius, kurie dažnai yra jūsų naršyklės meniu „Įrankiai“ arba „Nuostatos“. Daugiau informacijos apie tai, kaip modifikuoti naršyklės nustatymus arba kaip blokuoti, tvarkyti ar filtruoti slapukus, rasite naršyklės pagalbos faile arba tokiose svetainėse kaip www.allaboutcookies.org.

Be to, atkreipkite dėmesį, kad slapukų blokavimas gali neužkirsti kelio dalytis informacija su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, mūsų reklamos partneriais. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba atsisakyti tam tikro šios informacijos naudojimo iš šių šalių, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis aukščiau esančiame skyriuje „Elgesio rinkodara“.

Nesekti

Atkreipkite dėmesį, kad kadangi nėra nuoseklaus pramonės supratimo, kaip reaguoti į signalus „Nesekti“, mes nekeičiame duomenų rinkimo ir naudojimo praktikos, kai aptinkame tokį signalą iš jūsų naršyklės.

Pokyčiai

Mes galime kartais atnaujinti šią privatumo politiką, dėl mūsų praktikos pasikeitimų ar dėl kitų veiklos, teisinių ar reguliavimo priežasčių.

Kontaktai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką, jei turite klausimų ar norite pateikti skundą, susisiekite su mumis el. paštu info@forx.kitchen arba paštu naudodamiesi toliau pateikta informacija:

FORX, Žalčių g. 21B - 1, 08401 Vilnius, Lietuva

 

 

III. SIUNTIMO POLITIKA

 

Siuntimo terminai

Visi užsakymai paruošiami siuntimui per 3-5 dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Kai Jūsų užsakymas išsiunčiamas, mes Jums atsiunčiame elektroninį laišką su siuntos sekimo numeriu.

Vidutiniškai siuntimas trunka nuo 15 iki 35 dienų, priklausomai nuo to, kuriame sandėlyje yra Jūsų pasirinktos prekės.

 

Siuntimo kaina

Visoms prekėms siuntimas nieko nekainuoja, nebent nurodyta kitaip prie tam tikros, atskiros prekės.

 

 

IV. GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 

Taikome 30 dienų grąžinimo politiką, o tai reiškia, kad turite 30 dienas nuo siuntos gavimo užregistruoti prašymą grąžinimui. Grąžinamos prekės turi būti tokios pačios būklės, kokios buvo gautos.

Norėdami užregistruoti prašymą grąžinimui, susisiekite el. paštu info@forx.kitchen. Jei Jūsų prašymas patenkinamas, išsiųskite prekę adresu Žalčių g. 21B - 1, LT-08401 Vilnius. Prekės, grąžintos prieš tai neužregistravus grąžinimo elektroniniu paštu, priimamos nebus.

Bet kokiais klausimais, susijusiais su prekių grąžinimu galite kreiptis el. paštu info@forx.kitchen.

 

Žala siunčiant 

Prašome atidžiai apžiūrėti įpakavimą vos gavus prekes ir informuoti mus nedelsiant, jei yra pastebėtas koks nors pažeidimas arba jeigu gavote ne tą produktą, kurį buvote užsakę. Tokiu būdu galėsime laiku įvertinti įvykį ir išspręsti kilusią problemą.

 

Negrąžinamos prekės 

Deja nepriimame prekių, pirktų akcijų metu arba panaudojus kuponus ar nuolaidų kodus. Norime atkreipti dėmesį, kad prekių spalva ar tekstūros struktūra gali neženkliai skirtis nuo to, ką matote nuotraukose. Tokio neatitikimo nelaikome grąžinimo priežastimi.

 

Keitimas

Greičiausas būdas užtikrinti, kad gautumėte tai, ko norėjote, grąžinti netinkamą prekę mums. Kuomet grąžinimas yra įvykdytas, galite atlikti pirkimą prekės, kurios norėjote. 

 

Pinigų grąžinimas 

Mes Jus informuosime iškart gavę ir įvertinę netinkamą prekę. Jeigu bus priimtas sprendimas, kad grąžinimas yra priimamas, jums bus automatiškai grąžinti pinigai į sąskaitą, iš kurios buvo darytas pirkimas. Prašome atsiminti, kad kartais užtruka šiek tiek laiko kol bankas ar kredito kortelės kompanija apdoroja grąžinimą ir pinigai pasiekia Jūsų sąskaitą. 

 

Nuoširdžiai Jūsų, FORX

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-10-17